1. Po raz pierwszy odwiedzasz EDU. LEARN

  Odwiedzasz EDU.LEARN

  Najlepszym sposobem na naukę języka jest jego używanie. W EDU.LEARN znajdziesz interesujące teksty i videa, które dadzą Ci taką właśnie możliwość. Nie przejmuj się - nasze filmiki mają napisy, dzięki którym lepiej je zrozumiesz. Dodatkowo, po kliknięciu na każde słówko, otrzymasz jego tłumaczenie oraz prawidłową wymowę.

  Nie, dziękuję
 2. Mini lekcje

  Podczas nauki języka bardzo ważny jest kontekst. Zdjęcia, przykłady użycia, dialogi, nagrania dźwiękowe - wszystko to pomaga Ci zrozumieć i zapamiętać nowe słowa i wyrażenia. Dlatego stworzyliśmy Mini lekcje. Są to krótkie lekcje, zawierające kontekstowe slajdy, które zwiększą efektywność Twojej nauki. Są cztery typy Mini lekcji - Gramatyka, Dialogi, Słówka i Obrazki.

  Dalej
 3. Wideo

  Ćwicz język obcy oglądając ciekawe filmiki. Wybierz temat, który Cię interesuje oraz poziom trudności, a następnie kliknij na filmik. Nie martw się, obok każdego z nich są napisy. A może wcale nie będą Ci one potrzebne? Spróbuj!

  Dalej
 4. Teksty

  Czytaj ciekawe artykuły, z których nauczysz się nowych słówek i dowiesz więcej o rzeczach, które Cię interesują. Podobnie jak z filmikami, możesz wybrać temat oraz poziom trudności, a następnie kliknąć na wybrany artykuł. Nasz interaktywny słownik pomoże Ci zrozumieć nawet trudne teksty, a kontekst ułatwi zapamiętanie słówek. Dodatkowo, każdy artykuł może być przeczytany na głos przez wirtualnego lektora, dzięki czemu ćwiczysz słuchanie i wymowę!

  Dalej
 5. Słowa

  Tutaj możesz znaleźć swoją listę "Moje słówka", czyli funkcję wyszukiwania słówek - a wkrótce także słownik tematyczny. Do listy "Moje słówka" możesz dodawać słowa z sekcji Videa i Teksty. Każde z słówek dodanych do listy możesz powtórzyć później w jednym z naszych ćwiczeń. Dodatkowo, zawsze możesz iść do swojej listy i sprawdzić znaczenie, wymowę oraz użycie słówka w zdaniu. Użyj naszej wyszukiwarki słówek w części "Słownictwo", aby znaleźć słowa w naszej bazie.

  Dalej
 6. Lista tekstów

  Ta lista tekstów pojawia się po kliknięciu na "Teksty". Wybierz poziom trudności oraz temat, a następnie artykuł, który Cię interesuje. Kiedy już zostaniesz do niego przekierowany, kliknij na "Play", jeśli chcesz, aby został on odczytany przez wirtualnego lektora. W ten sposób ćwiczysz umiejętność słuchania. Niektóre z tekstów są szczególnie interesujące - mają one odznakę w prawym górnym rogu. Koniecznie je przeczytaj!

  Dalej
 7. Lista Video

  Ta lista filmików pojawia się po kliknięciu na "Video". Podobnie jak w przypadku Tekstów, najpierw wybierz temat, który Cię interesuje oraz poziom trudności, a następnie kliknij na wybrane video. Te z odznaką w prawym górnym rogu są szczególnie interesujące - nie przegap ich!

  Dalej
 8. Dziękujemy za skorzystanie z przewodnika!

  Teraz już znasz wszystkie funkcje EDU.LEARN! Przygotowaliśmy do Ciebie wiele artykułów, filmików oraz mini lekcji - na pewno znajdziesz coś, co Cię zainteresuje!

  Teraz zapraszamy Cię do zarejestrowania się i odkrycia wszystkich możliwości portalu.

  Dziękuję, wrócę później
 9. Lista Pomocy

  Potrzebujesz z czymś pomocy? Sprawdź naszą listę poniżej:
  Nie, dziękuję

Już 62 826 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Regulamin korzystania z platformy Edustation.pl

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy Edustation.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Edustation.pl.

§2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający przede wszystkim warunki uczestnictwa na platformie Edustation.pl., prawa i obowiązki Edustation oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, a także zasady określające zakres odpowiedzialności Edustation z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,

2) Edustation - należy przez to rozumieć właściciela platformy Edustation.pl, DO OK S.A. siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem NIP/VAT-ID: PL8992716087 KRS: 0000639585 REGON: 021498682 o kapitale zakładowym w wysokości 125 000 PLN.

3) Edustation.pl - należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.edustation.pl; jedynym właścicielem Edustation.pl, Edustation.me, Edu-station.ru, Edustation.ch, Edustation.fr, Edustation.es jest DO OK S.A.

4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub pracownika/reprezentanta osoby prawnej, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Edustation w ramach serwisu Edustation.pl,

5) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w Edustation.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie,

6) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Edustation.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,

7) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Edustation, odpowiedzialne za prowadzenie Edustation.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

8) Monetach - należy przez to rozumieć wewnętrzny system rozliczeń w Edustation, który pozwala odblokowywać materiały oznaczone jako płatne (poprzez symbol monet i liczbę), rozliczać się za kursy abonamentowe i inne dobra oznaczone jako płatne w serwisach Edustation.

§3

Edustation.pl jest platformą e-learningową umożliwiająca swoim Użytkownikom naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i polskiego, nawiązywanie kontaktów oraz wymianę informacji i wiedzy.

§4

Użytkownikiem Edustation.pl może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak też osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

§5

Użytkownik rejestrujący swoje Konto automatycznie wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
W przypadku, gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę na którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia swojego Konta.

§6

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Edustation w ramach Edustation.pl. Korzystanie z usług rozpoczyna się w momencie wysłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§6a

Każda ze stron może rozwiązać w trybie natychmiastowym Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn.

§6b

Edustation rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów. Edustation zastrzega sobie również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Edustation.pl.

§6c

Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne skasowanie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie ze zdaniem poprzednim, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§7

Edustation.pl oferuję bezpłatne materiały edukacyjne znajdujące się w sekcji EDU.LEARN Wideo, EDU.LEARN Teksty, EDU.LEARN Słowa oraz płatne materiały edukacyjne znajdujące się w sekcji EDU.LEARN Mini Lekcje.

Dostęp do płatnych materiałów edukacyjnych może zakupić Użytkownik zarejestrowany, który posiada wystarczającą liczbę monet przypisaną do swojego konta.

Na dzień 13.06.2013 zastosowanie ma poniższy cennik:

 • 10 monet = 1 zł brutto
 • Za każde jednorazowo zakupione 100 monet Użytkownik otrzymuje 5 monet dodatkowych.
 • Za każde jednorazowo zakupione 1000 monet Użytkownik otrzymuje 100 monet dodatkowych.

Przykład 1: kupując 560 monet Użytkownik otrzyma 560 + 5*5 (za zakup 500 monet)  = 585 monet na swoje konto. 
Przykład 2: kupując 2110 monet Użytkownik otrzyma  2110 + 100*2 (za zakup 2000 monet) +5*1 (za zakup kolejnych 100 monet) = 2315 monet na swoje konto.

Monety nie są przedmiotem zwrotu lub obciążenia zwrotnego z HF. Monety mogą być użyte w przyszłości przez Użytkownika, aby odblokować materiał i inne usługi premium.

Jeśli Użytkownik portalu usunie swoje konto, niewykorzystane monety zostaną również usunięte z konta oraz systemu i nie będą przedmiotem zwrotu, kompensaty czy reklamacji od HF dla Użytkownika.

§8

Edustation zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Edustation.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Edustation.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wymienionych czynności żadne roszczenia względem Edustation.

§9

Edustation.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podane przez Użytkownika dane – imię i nazwisko, zdjęcie na Profilu – są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika.

§10

Żeby korzystać z narzędzi i materiałów umieszczonych na Edustation, do których dostęp jest bezpłatny, obligatoryjne jest założenie Konta Użytkownika. Konto założone zostaje w momencie podania adresu e-mail oraz ustalenia hasła do Konta.

§11

Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu, wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.

§12

Rejestracja polega na podaniu w przeznaczonych do tego polach: maila i proponowanego hasła do Konta.

§13

Po aktywacji Konta Użytkownik może uzupełnić dane swojego Profilu na Edustation.pl, co pozwoli na bardzie skuteczne dostosowanie platformy do profilu Użytkownika oraz bardziej skuteczne wyszukiwanie Użytkownika przez innych Użytkowników. Dane należy wprowadzać w polach Profilu do tego przeznaczonych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§14

W przypadku stwierdzenia przez Administratorów podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, mają oni prawo wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy lub skasować Konto Użytkownika.

§15

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać od Użytkownika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§16

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Edustation.pl. Edustation przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§17

Zrealizowanie procedury rejestracji w Edustation.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację w Profilu, potwierdza autentyczność tych danych i wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Edustation.pl, przerwach technicznych w działaniu Edustation.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§19

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta. Zabrania się również udostępniania swojego Konta innym podmiotom, a także korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

§20

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest HF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.

Edustation przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Edustation.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Edustation również w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§21

Edustation przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Edustation.pl.

§22

Zakazane są działania mogące utrudniać działanie Edustation.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów przypadku, w którym Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usuną oni jego Konto. Niedopuszczalne działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§23

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Edustation.pl, przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

§24

Zamieszczanie w Edustation.pl treści bezprawnych, nieprawdziwych, obraźliwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, pornografię, rasizm, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie, jak również Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§25

Użytkownik może zamieszczać w swoim Profilu w Edustation.pl jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Dopuszcza się stosowanie grafiki w postaci awatara, jednakże Użytkownik musi posiadać do niej prawa autorskie lub zgodę Twórcy na wykorzystanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie w związku z działalnością Edustation.pl. Zabrania się zamieszczania w Edustation.pl zdjęć innych osób bez ich zgody.

§26

Użytkownik nie może stosować takich zabiegów, które miałyby na celu dodawanie/odejmowanie elementów, łączenie kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest także zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym.

§27

Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować może usunięciem Konta Użytkownika.

§28

Edustation zastrzega sobie prawo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Edustation.pl.

§29

Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania na jego skrzynkę wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§30

Zabronione jest wykorzystywanie usług dostępnych w Edustation.pl, w szczególności wiadomości prywatnych, do rozsyłania reklam oraz innych treści uznawanych jako spam.

§31

Wysyłanie spamu do innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta spamującego Użytkownika.

§32

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Edustation.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

§33

Użytkownik publikujący w Edustation.pl treści o charakterze utworu autorskiego (tekst, video, zdjęcie), który posiada prawa autorskie do niego, wyraża zgodę na udzielenie licencji na warunkach Creative Commons (CC) BY. Należy pamiętać, że ta licencja zezwala na komercyjne wykorzystanie dodanych materiałów.

§34

Użytkownik udziela Edustation prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego na Edustation.

§35

Edustation nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów i informacji umieszczonych w Edustation.pl przez Użytkownika.

§36

Edustation nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników w Edustation.pl. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§37

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę wywołaną jego działaniami w Edustation.pl, w szczególności naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich.

§38

Edustation wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Edustation.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Edustation.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§39

Edustation nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Edustation.pl w całości albo w części.

§40

W przypadku otrzymania przez Edustation urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Edustation nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§41

Edustation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Edustation.pl.

§42

Problemy w funkcjonowaniu Edustation.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez wysłanie zgłoszenia do Administratora. Zostanie ono rozpatrzone w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia. Edustation zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub podniesione kwestie będą opisane w dziale Pomoc.

§43

Edustation zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu rozwiązania problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Edustation.pl.

§44

Reklamacje składane do Edustation, które dotyczą usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Edustation.pl nie będą rozpatrywane. Edustation nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi.

§45

Edustation zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu umieszczony zostanie w na stronie http://www.edustation.pl/about/terms-of-use-edustation/.

§46

W przypadku zmiany innych punktów, niż §2.3. niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi z chwilą pierwszego zalogowania po zmianie Regulaminu wyświetlony zostanie Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu i poprzez kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." wyrazi wolę pozostania w stosunku umownym z Edustation na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. Brak akceptacji regulaminu zablokuje możliwość korzystania z serwisu.

Mobile Analytics